O nás

Centrum kardiovaskulární péče (CKP) v Brně se zaměřuje na intervenční léčbu srdečních arytmií, včetně léčby perzistentní formy fibrilace síní a komorových tachykardií.

Náš tým tvoří nejzkušenější lékaři s praxí v oboru více než 25 let, sehraný tým biomedicínských inženýrů a zdravotních sester.

Obnovení normálního sinusového rytmu zabrání zhoršování zdravotního stavu a podpoří kvalitu života.

Našimi smluvními pojišťovnami jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

Tým


Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.
výkonná ředitelka

Vzdělání

 • 2006–2010 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, management zdravotnictví – Ph.D.
 • 2004–2006 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, management zdravotnictví – Mgr.
 • 2000–2003 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, biomedicínský technik – Bc.

 

Praxe

 • 2002–2016 Všeobecná fakultní nemocnice, II. Interní klinika kardiologie a angiologie Univerzity Karlovy v Praze, biomedicínský technik pro elektrofyziologii, hodnocení holterovských vyšetření
 • 2003–2009 Johnson and Johnson – divize Biosense Webster, Klinický specialista, manažer pro ČR a SR asistence u specializovaných výkonů, spolupráce na úhradách ZUM prostředků a tvorbu DRG kódů, finanční politika divize, tvorba finančních plánů
 • 2008–dosud MDT Mezinárodní centrum pro telemedicínu, ředitelka a majitelka nestátního zdravotnického zařízení, specializovaného telemedicínského centra pro ČR a SR pro oblast kardiologie a neurologie
 • 2017–dosud Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical s.r.o., ředitelka nestátního zdravotnického zařízení specializovaného na kardiovaskulární centrum pro léčbu komplexních arytmií a léčbu pacientů po iCMP, intervenční kardiologie, rehabilitace, vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, nastavení procesů a management zdravot. zařízení

 

Členství v odborných společnostech

 • Česká asociace sester, Sekce pracovníků v arytmologii, předsedkyně sekce (2008–2017) – vyjednávání z MZ ČR stran tvorby nových kódů a úhrad pro nelékařská povolání
 • Česká kardiologická společnost, pracovní skupina KARDIOTECH, místopředsedkyně (2017–dosud)

Pedagogická činnost

 • 2006–2011 Lékařská fakulta UPOL Olomouc, Ústav sociálního lékařství, výuka předmětu – financování zdravotnictví
 • 2016–dosud Lékařská fakulta MUNI Brno, Ústav sociálního lékařství, výuka předmětu – financování zdravotnictví
 • 2014–dosud Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, výuka předmětu – biomedicínské inženýrství

 


doc. MUDr. Martin Fiala
vedoucí lékař

Vzdělání

 • 1981 Gymnázium Jana Opletala v Litovli
 • 1988 Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1991 Atestace I. stupně – Vnitřní lékařství
 • 1997 Specializační atestace – Kardiologie
 • 2001 Obhájení postraduální disertační práce na téma: Radiofrekvenční katetrová ablace flutteru síní I. typu: Bezprostřední a dlouhodobé výsledky (titul Ph.D.)
 • 2009 Obhájení habilitační práce na téma: Katetrová ablace komplexních síňových tachyarytmií: fokální síňové tachykardie, síňové reentry tachykardie a fibrilace síní (titul doc.)

Praxe

 • 1998–1990 Nemocnice v Moravské Třebové. Interní oddělení – sekundární lékař
 • 1990–2004 FN a LF UP Olomouc, I. interní klinika – sekundární lékař, odborný asistent
 • 1996–1997 Department of Cardiological Sciences, St. George´s Hospital Medical School, London, U.K. – Research fellow (granty Evropské kardiologické společnosti a British Heart Foundation) (14 měsíců)
 • 2002–2004 Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Oddělení kardiologie – lékař (částečný úvazek)
 • 2004–2016 Nemocnice podlesí a.s., Třinec, Oddělení kardiologie – lékař konzultant
 • 2004–dosud FN a LF MU Brno, Interní kardiologická klinika – odborný asistent, docent (částečný úvazek)
 • 2017–dosud Centrum kardiovaskulární péče, Oddělení kardiologie – primář

Pedagogická činnost

 • 1998–2004 výuka mediků – LF UP Olomouc (česky, anglicky)
 • 2004–dosud výuka mediků – LF MU Brno (česky, anglicky)
 • 2001–2004 odborný asistent LF UP Olomouc
 • 2004–2009 odborný asistent LF MU Brno
 • 2009–dosud docent LF MU Brno
 • Školitel 3 studentů postgraduálního studia s úspěšně obhájenou dizertační prací

Odborná specializace

 • od 1991 – implantace kardiostimulátorů a elekrofyziologické vyšetření
 • od 1993 – katetrové ablace
 • 1993 – AVNRT, přídatné dráhy
 • 1994 – typický flutter síní
 • 1995 – fokální síňové tachykardie
 • 1997 – komplexní síňové tachykardie u VSV
 • 1998 – komorové tachykardie u strukturálního postižení srdce
 • 1999 – fibrilace síní
 • od 1995 – implantace ICD
 • od 2001 – implantace CRT

Zavádění metod na pracovištích

 • FN Olomouc – selektivní katetrové ablace všech arytmií, transseptální katetrizace, intrakardiální kardioverze
 • Nemocnice Podlesí a.s. Třinec – selektivní katetrové ablace všech arytmií, transseptální katetrizace, epikardiální ablace, implantace ICD, implantace CRT
 • FN Brno – selektivní katetrové ablace komplexních arytmií, transseptální katetrizace

Funkční licence

 • 1998 Trvalá kardiostimulace – chirurgická část
 • 1998 Trvalá kardiostimulace – kardiologická část
 • 1998 Srdeční elektrofyziologie – diagnostická část
 • 1998 Srdeční elektrofyziologie – katetrizační ablace
 • 2000 Licence ČLK pro funkci vedoucího lékaře – primáře pro obor kardiologie

Členství v odborných společnostech

 • Člen České lékařské společnosti (ČLK)
 • Člen České kardiologické společnosti (ČKS)
 • Člen European Heart Rhythm Society (EHRA)

Členství ve výborech a komisích

 • Člen Revizní komise Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS (1999–2001)
 • Člen Výboru Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS resp. České asociace pro srdeční rytmus (1997–1999, 2001–2004, 2004–2007, 2007–2011, 2011–2014, 2014–2017)
 • Člen revizní komise Výboru ČKS (2005–2008)
 • Člen výboru ČKS (2012–2015, 2015–doposud)
 • Předseda Výboru České asociace pro srdeční rytmus (2017–doposud)

Členství v redakčních radách časopisů

Člen redakční rady časopisu Intervenční a akutní kardiologie
Člen redakční rady Cor & Vasa

Recenzent časopisů

Europace, Journal of Clinical Electrophysiology, Vnitřní lékařství, Cor & Vasa, Intervenční akutní kardiologie


MUDr. Ondřej Toman, Ph.D, MHA
lékař

Vzdělání

 • 1988–1992 Gymnázium Elgartova v Brně
 • 1992–1998 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství, promoce s vyznamenáním
 • 1998–2001 IPVZ Praha, Atestace I. stupně z Vnitřního lékařství
 • 2001–2005 IPVZ Praha, Specializační atestace z Kardiologie
 • 2001–2006 MZ ČR, Specializovaná způsobilost ve Vnitřním lékařství
 • 2002–2009 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, doktorandské studium (Ph.D.), obor Vnitřní nemoci, téma doktorandské práce: Akutní infarkt myokardu u mladých pacientů
 • 2013 EHRA Certification Cardiac Electrophysiology Level II
 • 2005 Funkční licence pro elektrofyziologii a katetrové ablace ČLK
 • 2016 Advance Institute ČR, Master of Healthcare Administration

Praxe

 • 1998–2001 Interní oddělení Nemocnice v Třebíči, sekundární lékař
 • 2001–2014 Interní kardiologická klinika, FN Brno, sekundární lékař, kardiolog
 • 2015–dosud Interní kardiologická klinika, FN Brno, primář, zástupce přednosty pro LPP
 • 2017–dosud Centrum kardiovaskulární péče Neuron Medical, Brno, elektrofyziolog

Zahraniční stáže

 • 1997 Dpt. of Cardiology, Glenfield General Hospital, Leicester, UK
 • 1997 Divisione di Cardiologia, Policlinica, Universita di Palermo, Italy
 • 2003 NHLI, Royal Brompton Hospital, St. Mary’s Hospital, London, UK
 • 2008 Mayo Clinic, Cardivascular Division, Rochester, USA
 • 2013 Herzzentrum Leipzig, Germany

Výzkumná činnost

 • Řešitel grantu IGA MZ 1A8604–3/2005 „Akutní infarkt myokardu u mladých pacientů“ 2005–2007
 • Řešitel grantu ČKS „Výskyt genových polymorfismů pro iontové kanály u pacientů s ichemickou chorobou srdeční, kteří přežili náhlou srdeční smrt“¨
 • Řešitel grantu IGA MZ NS10454–3/2009 „Vliv statinů na repolarizační fázi kardiomyocytů“ 2009–2011

Členství

Česká kardiologická společnost, PS Arytmie a trvalá kardiostimulace, Srdeční sehání, Akutní kardiologie, EHRA


MUDr. Michal Černošek
lékař

Vzdělání

 • 1998 promoce na Lékařské fakultě UP Olomouc, všeobecné lékařství
 • 2001 atestace z interního lékařství
 • 2005 atestace z kardiologie

Osvědčení a licence

 • 5/2001 Specializace interní lékařství
 • 9/2004 Licence pro obor interní lékařství
 • 6/2005 Odborná způsobilost a licence pro kardiologii
 • 5/2006 Odborná způsobilost pro interní lékařství
 • 2/2006 F015 Funkční licence transesofageální echokardiografie
 • 3/2010 F011 Funkční licence v oboru trvalá kardiostimulace – kardiologická část
 • 3/2010 F012 Funkční licence v oboru trvalá kardiostimulace – chirurgická část
 • 4/2010 Licence určeného leteckého lékaře- AME pro vydávání osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy pro piloty a členy palubního personálu
 • 5/2012 F013 Funkční licence srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost
 • 1/2017 F014 Funkční licence – katetrizační ablace

Praxe

 • 1998–dosud interní oddělení, Nemocnice Prostějov
 • 2011–2016 odd. elektrofyziologie, Kardiocentrum Třinec-Podlesí
 • od 1/2017 Centrum kardiovaskulární péče Brno

MUDr. Jan Maňoušek
lékař

Vzdělání

 • 1981–1987 Lékařská fakulta UJEP Brno
 • 1991 atestace z vnitřního lékařství I. stupně
 • 1994 šestiměsíční stáž v Service de Cardiologie, C.H.U. de Bourgogne, Hopital du Bocage, Dijon, Francie
 • 1995 kurz jícnové echokardiografie, Klinika kardiologie IKEM, Praha
 • 1998 atestace z kardiologie

Praxe

 • 1987–1989 interní oddělení FN Brno, Bohunice, sekundární lékař
 • 1989–2016 I. interní resp. Interní kardiologická klinika (IKK) FN Brno, sekundární lékař
 • 1998–2016 kardiolog IKK FN Brno
 • 1999–2005 vedoucí lékař Laboratoře neinvazivní kardiologie IKK FN Brno
 • 1998–2003 odborný asistent IKK FN Brno
 • 2012–2016 vedoucí lékař ECHO laboratoře IKK FN Brno

Členství v odborných společnostech

 • člen České kardiologické společnosti a jejích pracovních skupin /
  asociací: Asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod, Česká asociace akutní kardiologie, PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti, PS Plicní
  cirkulace

Odborné zájmy

echokardiografie, akutní stavy v kardiologii, získané srdeční a chlopenní vady v dospělosti, plicní hypertenze, hypersenzitivita na kovy.


Ing. Lukáš Rybka
biomedicínský inženýr

Vzdělání

 • 1997–2002 Vysoké učení technické v Brně: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, obor elektrotechnika a sdělovací technika, specializace Biomedicínské inženýrství
 • 2008–2009 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha: Akreditovaný kvalifikační kurs Biomedicínské inženýrství. Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru Biomedicínský inženýr dle zákona č. 96/2004 Sb.
 • 2013–2016 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha: Specializační vzdělávání v oboru Klinické inženýrství

Odborné kurzy a stáže

 • 2005 Odborná stáž na elektrofyziologickém sále, Nemocnice Na Homolce, Praha
 • 2011 Anatomy for Electrophysiologists, National Heart & Lung Institute, Imperial College Faculty of Medicine, London
 • Advanced Training Course for Ablation of Atrial Fibrillation, St. Georg Hospital, Hamburg
 • Carto 3 Technology and Atrial Fibrillation Workshop, European Surgical Institute in Hamburg-Norderstedt
 • 2013 EnSite Velocity NavX Training, St. Jude Medical Advanced Technology Center, Brussel

Zaměstnání

 • 2003–2004 Rektorát Masarykovy univerzity v Brně, Útvar vnějších vztahů: grafické práce na PC, technická podpora akcí MU, webové stránky, obsluha a údržba počítačové a audiovizuální techniky Kongresového centra LF MU
 • 2004 UPS Technology Brno: servisní technik záložních zdrojů. Organizace, plánování a provádění technických kontrol a oprav záložních zdrojů v supermarketech, nemocnicích a dalších objektech po celé ČR
 • od roku 2005 Fakultní nemocnice Brno, Interní kardiologická klinika: Technická podpora výkonů prováděných na elektrofyziologickém a implantačním sále arytmologického pracoviště. Údržba stávající a analýza technických parametrů nově pořizované přístrojové techniky. Řešení konektivity přístrojů do datové sítě. Administrace datového serveru Kliniky, vývoj klinického informačního systému
 • od roku 2012 Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta:pedagogická činnost
 • od roku 2017 Centrum kardiovaskulární péče Brno: technická podpora výkonů prováděných na elektrofyziologickém sále

Členství v odborných společnostech

 • Česká kardiologická společnost
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká společnost pro zdravotnickou techniku

Přednášková činnost

XVI. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci Ostrava: Elektroanatomické „high density“ mapování síňových tachykardií


Jana Nováčková
vrchní sestra

Vzdělání

 • 1981–1985 SZŠ Jaselská 7, Brno – všeobecná sestra
 • 2004–2006 NCO NZO–PSSZ – Ošetřovatelství v interních oborech
 • 2006–2008 NCO NZO–PSSZ– Management v ošetřovatelství

Zaměstnání

 • 1987–1997 MÚNZ Brno, Běhounská – školitelka dětských sester v jeslích
 • 1997–2009 KÚNZ Brno, Interní kardiologická klinika, Jihlavská 20, Brno –ambulantní vyšetřovací metody v kardiologii TTE, JSS, HUT, Ergometrie, Holterovo monitorování), sálová sestra pro kardiostimulaci a elektrofyziologii, angiologii, od roku 2004 jako staniční sestra na katetrizačních sálech)
 • 2009–dosud CARDION s.r.o. – klinický a technický poradce
 • od 1/2017–dosud vrchní sestra pro Neuron Medical s.r.o.
 • od roku 1997 – 2x publikace v odborném časopise Sestra, každoroční aktivní účast na Kardiologických sympóziích do r. 2009, aktivní účasti na setkáních sester v kardiologii

Nebojte se nás obrátit a probereme vaši situaci

  Ambulance

  Centrum kardiovaskulární péče

  Neuron Medical Centrum
  Palachovo náměstí 799/5
  625 00 Brno

  +420 514 514 114

  Po–pá: 8:00–18:00

  Lůžkové oddělení

  Centrum kardiovaskulární péče

  Neuron Medical s.r.o.
  Areál nemocnice Milosrdných bratří
  Polní 3, 639 00 Brno

  +420 514 514 680

  Po–pá: 8:00–18:00

  Užitečné odkazy