O nás

Centrum kardiovaskulární péče (CKP) v Brně se zaměřuje na intervenční léčbu srdečních arytmií, včetně léčby perzistentní formy fibrilace síní a komorových tachykardií.

Náš tým tvoří nejzkušenější lékaři s praxí v oboru více než 25 let, sehraný tým biomedicínských inženýrů a zdravotních sester.

Obnovení normálního sinusového rytmu zabrání zhoršování zdravotního stavu a podpoří kvalitu života.

Našimi smluvními pojišťovnami jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

Přístroje

V Centru kardiovaskulární péče máme ty nejmodernější přístroje – podobné, s jakými pracují lékaři ve Spojených státech nebo západní Evropě.

Medicína jde rychle kupředu, proto neustále sledujeme, co je nového a osvědčené a bezpečné postupy a přístroje brzy používáme v praxi.

Podívejte se, které přístroje nám pomáhají pečovat o vaše srdce a zbavit vás obtíží. Jejich detailní fungování vám rádi vysvětlíme při osobním rozhovoru.


3D mapovací systém

Pro detailní diagnostiku srdečních arytmií používáme v našem centru 3D mapovací systém Carto 3. Prostorové mapování nám umožňuje vizualizovat prostup elektrického vzruchu dutinou srdeční při konkrétní arytmii nebo zobrazovat jizevnaté oblasti myokardu.

Pomocí tohoto nástroje lze přesně určit mechanismus arytmie a následně pak s jistotou rozhodnout o způsobu provedení efektivní terapie.

Další výhodou 3D mapovacího systému je, že nahrazuje funkci klasického rentgenu a pacienti i personál se tak vyhnou práci s radiačním zářením.

Mapa bipolárního napětí na stěně levé komory. Červeně zbarvená oblast s velmi nízkou amplitudou značí jizvu, kterou využívá komorová reentry tachykardie

Mapa bipolárního napětí na stěně levé komory. Červeně zbarvená oblast s velmi nízkou amplitudou značí jizvu, kterou využívá komorová reentry tachykardie

Aktivační mapa reentry arytmie (vlevo) a fokální arytmie (vpravo)

Aktivační mapa reentry arytmie (vlevo) a fokální arytmie (vpravo)


Intrakardiální ultrazvukový systém

Při zákroku na srdci používáme intrakardiální ultrazvukovou sondu, která umožňuje nepřetržitě sledovat, co se děje během výkonu v dutině srdeční. Intrakardiální ultrazvuk také dokáže zobrazit případné anatomické abnormality, které nelze odhalit tradičním ultrazvukovým vyšetřením.

Zobrazení mezisíňové přepážky (MP) a levé srdeční síně (LS) pomocí intrakardiální ultrazvukové sondy.

Zobrazení mezisíňové přepážky (MP) a levé srdeční síně (LS) pomocí intrakardiální ultrazvukové sondy.

Přesné zobrazení srdečních struktur a polohy katétru přispívá ke zvýšení bezpečnosti a efektivity terapie.


Telemetrický monitorovací systém

Zajišťuje nepřetržitou monitoraci EKG všech pacientů hospitalizovaných v našem centru. Aktuální informace z monitorů vitálních funkcí i přenosných telemetrických jednotek jsou přenášeny na centrální pacientský monitor, který je umístěn v pracovně lékařů a sester. Tím je zajištěn nepřetržitý dohled nad srdečním rytmem našich pacientů po celou dobu jejich hospitalizace.

Telemetrický monitorovací systém. Telemetrická centrála (vlevo), přenosná telemetrická jednotka (vpravo)

Telemetrický monitorovací systém. Telemetrická centrála (vlevo), přenosná telemetrická jednotka (vpravo)

V Centru kardiovaskulární péče jsou monitorováni všichni hospitalizovaní pacienti. V rámci našich vysokých standardů na bezpečnost a profesionalitu péče to považujeme za samozřejmost.

Nebojte se nás obrátit a probereme vaši situaci

  Ambulance

  Centrum kardiovaskulární péče

  Neuron Medical Centrum
  Palachovo náměstí 799/5
  625 00 Brno

  +420 514 514 114

  Po–pá: 8:00–18:00

  Lůžkové oddělení

  Centrum kardiovaskulární péče

  Neuron Medical s.r.o.
  Areál nemocnice Milosrdných bratří
  Polní 3, 639 00 Brno

  +420 514 514 680

  Po–pá: 8:00–18:00

  Užitečné odkazy