O nás

Centrum kardiovaskulární péče (CKP) v Brně se zaměřuje na intervenční léčbu srdečních arytmií, včetně léčby perzistentní formy fibrilace síní a komorových tachykardií.

Náš tým tvoří nejzkušenější lékaři s praxí v oboru více než 25 let, sehraný tým biomedicínských inženýrů a zdravotních sester.

Obnovení normálního sinusového rytmu zabrání zhoršování zdravotního stavu a podpoří kvalitu života.

Našimi smluvními pojišťovnami jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

Jak pracujeme

 • Základem je pro nás porozumění: chceme dobře porozumět konkrétní arytmií pacienta a zároveň chceme, aby pacient rozuměl nám a tomu, co se bude dít.
 • Proto náš tým v čele s vedoucím lékařem doc. MUDr. Martinem Fialou, Ph.D. s každým pacientem detailně probírá postup zákroku.
 • Žádný rychlý rozhovor na chodbě – ale klidná rozmluva, které věnujeme dost času a v níž je pacient partnerem.
 • Samotný výkon v našem centru je zaměřen na vysokou účinnost a bezpečnost při minimalizaci nepříjemných komplikací.
 • Pomáhá nám v tom naše vybavení. Při diagnostice i samotném zákroku pracujeme s nejmodernějšími přístroji a spojujeme odbornost špičkových lékařů a biomedicínských inženýrů.
 • Naše práce je založena na individuálním přístupu ke každému pacientovi.
 • Dbáme na soustavnou péči, přátelskou atmosféru a maximální soukromí pacientů.
„Věříme, že věhlas zdravotnického zařízení není tvořen hezkou budovou, ale především prací konkrétních lékařů, biomedicínských techniků, zdravotních sester a dalších pracovníků, kteří svým pacientům věnují maximálně.“

doc. MUDr. Martin Fiala, vedoucí lékař
Radiofrekvenční katetrové ablaci se věnujeme už od roku 1993, kdy tato metoda v České republice začínala. V této době přitom ještě nebyly k dispozici 3D mapovací systémy, které dnes při zákrocích významně pomáhají.Zkušenosti našeho týmu zahrnují řešení i těch nejsložitějších případů u českých i zahraničních pacientů a rozvoj výuky a ablačních výkonů na různých pracovištích v České republice.

V Centru kardiovaskulární péče jsme nyní soustředili veškeré naše úsilí, znalosti a zkušenosti na to, abychom efektivně pomáhali pacientům, které trápí arytmie.

Nebojte se nás obrátit a probereme vaši situaci

  Ambulance

  Centrum kardiovaskulární péče

  Neuron Medical Centrum
  Palachovo náměstí 799/5
  625 00 Brno

  +420 514 514 114

  Po–pá: 8:00–18:00

  Lůžkové oddělení

  Centrum kardiovaskulární péče

  Neuron Medical s.r.o.
  Areál nemocnice Milosrdných bratří
  Polní 3, 639 00 Brno

  +420 514 514 680

  Po–pá: 8:00–18:00

  Užitečné odkazy